Sitemap

Jaarrekening 2021 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Onderdelen Blz. 3
Beleidsevaluatie Blz. 4
Toelichting bij de beleidsevaluatie Blz. 5
Toelichting Blz. 6
BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! Blz. 7
Omschrijving Blz. 8
Doelstellingen Blz. 9
Prioritaire acties Blz. 10
AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring Blz. 11
AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel Blz. 12
AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars Blz. 13
AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding Blz. 14
AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting Blz. 15
AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland Blz. 16
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1 Blz. 17
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1 Blz. 18
BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! Blz. 19
Omschrijving Blz. 20
Doelstellingen Blz. 21
Prioritaire acties Blz. 22
AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers Blz. 23
AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid Blz. 24
AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving Blz. 25
AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur Blz. 26
AC000043 AC 2.3.1. Modal shift Blz. 27
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2 Blz. 28
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2 Blz. 29
BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! Blz. 30
Omschrijving Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
Prioritaire acties Blz. 33
AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS Blz. 34
AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal Blz. 35
AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid Blz. 36
AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur Blz. 37
AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca Blz. 38
AC000062 AC 3.6.1. Toerisme Blz. 39
AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing Blz. 40
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3 Blz. 41
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3 Blz. 42
BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! Blz. 43
Omschrijving Blz. 44
Doelstellingen Blz. 45
Prioritaire acties Blz. 46
AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente Blz. 47
AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind Blz. 48
AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte Blz. 49
AC000074 AC 4.2.2. RUP's Blz. 50
AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer Blz. 51
AC000078 AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver Blz. 52
AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum Blz. 53
AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk Blz. 54
AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid Blz. 55
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4 Blz. 56
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4 Blz. 57
BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! Blz. 58
Omschrijving Blz. 59
Doelstellingen Blz. 60
Prioritaire acties Blz. 61
AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal Blz. 62
AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening Blz. 63
AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie Blz. 64
AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen Blz. 65
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5 Blz. 66
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5 Blz. 67
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen Blz. 68
Eigen financiële tabel Blz. 69
Financiële nota Blz. 70
Kengetallen Blz. 71
Kengetallen Blz. 72
Schema J1: Doelstellingenrekening Blz. 73
Schema J1 Blz. 74
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht Blz. 75
Schema J2 Blz. 76
Schema J3: Realisatie van de kredieten Blz. 77
Schema J3 Blz. 78
Schema J4: Balans Blz. 79
Schema J4 Blz. 80
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten Blz. 81
Schema J5 Blz. 82
Toelichting Blz. 83
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard Blz. 84
Schema T1 Blz. 85
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard Blz. 86
Schema T2 Blz. 87
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten Blz. 88
Schema T3 Blz. 89
Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden Blz. 90
Schema T4 Blz. 91
Financiële risico's Blz. 92
Financiële risico's Blz. 93
Verwijzing naar documentatie Blz. 94
Verwijzing naar documentatie Blz. 95
Schema T5 : Toelichting bij de balans Blz. 96
Schema T5 Blz. 97
Waarderingsregels Blz. 98
Waarderingsregels Blz. 99
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 100
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 101
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven Blz. 102
exploitatie Blz. 103
investeringen Blz. 104
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar Blz. 105
Toelichting buitengewone invloed Blz. 106
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering Blz. 107
Overzicht overdrachten Blz. 108
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap