Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2021
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Onderdelen
   1. Blz. 4 Beleidsevaluatie
    1. Blz. 5 Toelichting bij de beleidsevaluatie
     1. Blz. 6 Toelichting
    2. Blz. 7 BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
     1. Blz. 8 Omschrijving
     2. Blz. 9 Doelstellingen
      1. Blz. 10 Prioritaire acties
       1. Blz. 11 AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
       2. Blz. 12 AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
       3. Blz. 13 AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
       4. Blz. 14 AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
       5. Blz. 15 AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting
       6. Blz. 16 AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
     3. Blz. 17 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
     4. Blz. 18 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
    3. Blz. 19 BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
     1. Blz. 20 Omschrijving
     2. Blz. 21 Doelstellingen
      1. Blz. 22 Prioritaire acties
       1. Blz. 23 AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
       2. Blz. 24 AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
       3. Blz. 25 AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving
       4. Blz. 26 AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur
       5. Blz. 27 AC000043 AC 2.3.1. Modal shift
     3. Blz. 28 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
     4. Blz. 29 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
    4. Blz. 30 BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
     1. Blz. 31 Omschrijving
     2. Blz. 32 Doelstellingen
      1. Blz. 33 Prioritaire acties
       1. Blz. 34 AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS
       2. Blz. 35 AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
       3. Blz. 36 AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
       4. Blz. 37 AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
       5. Blz. 38 AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
       6. Blz. 39 AC000062 AC 3.6.1. Toerisme
       7. Blz. 40 AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing
     3. Blz. 41 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
     4. Blz. 42 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
    5. Blz. 43 BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
     1. Blz. 44 Omschrijving
     2. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 Prioritaire acties
       1. Blz. 47 AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
       2. Blz. 48 AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind
       3. Blz. 49 AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
       4. Blz. 50 AC000074 AC 4.2.2. RUP's
       5. Blz. 51 AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
       6. Blz. 52 AC000078 AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
       7. Blz. 53 AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
       8. Blz. 54 AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk
       9. Blz. 55 AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
     3. Blz. 56 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
     4. Blz. 57 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
    6. Blz. 58 BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
     1. Blz. 59 Omschrijving
     2. Blz. 60 Doelstellingen
      1. Blz. 61 Prioritaire acties
       1. Blz. 62 AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal
       2. Blz. 63 AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
       3. Blz. 64 AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie
       4. Blz. 65 AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen
     3. Blz. 66 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
     4. Blz. 67 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
    7. Blz. 68 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
     1. Blz. 69 Eigen financiële tabel
   2. Blz. 70 Financiële nota
    1. Blz. 71 Kengetallen
     1. Blz. 72 Kengetallen
    2. Blz. 73 Schema J1: Doelstellingenrekening
     1. Blz. 74 Schema J1
    3. Blz. 75 Schema J2: Staat van het financieel evenwicht
     1. Blz. 76 Schema J2
    4. Blz. 77 Schema J3: Realisatie van de kredieten
     1. Blz. 78 Schema J3
    5. Blz. 79 Schema J4: Balans
     1. Blz. 80 Schema J4
    6. Blz. 81 Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten
     1. Blz. 82 Schema J5
   3. Blz. 83 Toelichting
    1. Blz. 84 Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard
     1. Blz. 85 Schema T1
    2. Blz. 86 Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard
     1. Blz. 87 Schema T2
    3. Blz. 88 Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten
     1. Blz. 89 Schema T3
    4. Blz. 90 Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden
     1. Blz. 91 Schema T4
    5. Blz. 92 Financiële risico's
     1. Blz. 93 Financiële risico's
    6. Blz. 94 Verwijzing naar documentatie
     1. Blz. 95 Verwijzing naar documentatie
    7. Blz. 96 Schema T5 : Toelichting bij de balans
     1. Blz. 97 Schema T5
    8. Blz. 98 Waarderingsregels
     1. Blz. 99 Waarderingsregels
    9. Blz. 100 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
     1. Blz. 101 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
    10. Blz. 102 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven
     1. Blz. 103 exploitatie
     2. Blz. 104 investeringen
    11. Blz. 105 Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
     1. Blz. 106 Toelichting buitengewone invloed
    12. Blz. 107 Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering
     1. Blz. 108 Overzicht overdrachten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap