Voorwoord

Voor u ligt de tweede jaarrekening van het meerjarenplan 2020-2025. De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende het eerste boekjaar van dit meerjarenplan, 2020. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire) doelstellingen werden gerealiseerd.

De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, vorm en inhoud van het meerjarenplan. Op deze wijze wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een duidelijke vergelijking toe van wat was gepland (meerjarenplan) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

Als achtergrondinformatie wordt in de bijlage ook nog aanvullende documentatie ter beschikking gesteld.

Wij hopen dat u in deze jaarrekening en via dit nieuwe digitale beleidsportaal eenvoudig de nodige informatie vindt om de uitvoering van het meerjarenplan in 2021 te kunnen monitoren en wensen u veel leesplezier!

Gunter Desmet, algemeen directeur
Britt Van den Broeck, financieel directeur
Ann Van Looy, directeur samenleving en welzijn
Michel Jacobs, directeur grondgebiedszaken