Sitemap

 1. Blz. 1 Opvolgingsrapportering 2023
  1. Blz. 2 Onderdelen
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Evaluatie van de prioritaire acties
    1. Blz. 6 BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
     1. Blz. 7 Omschrijving
     2. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Prioritaire acties
       1. Blz. 10 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
       2. Blz. 11 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
       3. Blz. 12 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
       4. Blz. 13 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
       5. Blz. 14 AC 1.3.1. Sociale huisvesting
       6. Blz. 15 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
     3. Blz. 16 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
     4. Blz. 17 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
    2. Blz. 18 BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
     1. Blz. 19 Omschrijving
     2. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 Prioritaire acties
       1. Blz. 22 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
       2. Blz. 23 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
       3. Blz. 24 AC 2.1.3. Verkeershandhaving
       4. Blz. 25 AC 2.2.2. Infrastructuur
       5. Blz. 26 AC 2.3.1. Modal shift
     3. Blz. 27 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
     4. Blz. 28 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
    3. Blz. 29 BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
     1. Blz. 30 Omschrijving
     2. Blz. 31 Doelstellingen
      1. Blz. 32 Prioritaire acties
       1. Blz. 33 AC 3.1.4. UiTPAS
       2. Blz. 34 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
       3. Blz. 35 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
       4. Blz. 36 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
       5. Blz. 37 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
       6. Blz. 38 AC 3.6.1. Toerisme
       7. Blz. 39 AC 3.7.1. Citymarketing
     3. Blz. 40 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
     4. Blz. 41 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
    4. Blz. 42 BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
     1. Blz. 43 Omschrijving
     2. Blz. 44 Doelstellingen
      1. Blz. 45 Prioritaire acties
       1. Blz. 46 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
       2. Blz. 47 AC 4.1.2. Huis van het Kind
       3. Blz. 48 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
       4. Blz. 49 AC 4.2.2. RUP's
       5. Blz. 50 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
       6. Blz. 51 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
       7. Blz. 52 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
       8. Blz. 53 AC000078 AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
       9. Blz. 54 AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk
     3. Blz. 55 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
     4. Blz. 56 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
    5. Blz. 57 BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
     1. Blz. 58 Omschrijving
     2. Blz. 59 Doelstellingen
      1. Blz. 60 Prioritaire acties
       1. Blz. 61 AC 5.1.1. Klantenonthaal
       2. Blz. 62 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
       3. Blz. 63 AC 5.2.2. Consultatie & participatie
       4. Blz. 64 AC 5.6.1. Coronamaatregelen
       5. Blz. 65 AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
     3. Blz. 66 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
     4. Blz. 67 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
   3. Blz. 68 Financiële rapportering
    1. Blz. 69 Schema J1: Doelstellingenrekening
     1. Blz. 70 Schema J1
    2. Blz. 71 Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard
     1. Blz. 72 Schema T2
    3. Blz. 73 Thesaurietoestand
     1. Blz. 74 Thesaurietoestand
     2. Blz. 75 Thesaurietoestand tabel
    4. Blz. 76 Liquiditeitsprognose
     1. Blz. 77 Liquiditeitsprognose
    5. Blz. 78 Beheerscontrole
     1. Blz. 79 Beheerscontrole
    6. Blz. 80 Evolutie van de budgetten
     1. Blz. 81 Evolutie van de budgetten
    7. Blz. 82 Kredietverschuivingen
     1. Blz. 83 Kredietverschuivingen
    8. Blz. 84 Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan
     1. Blz. 85 Grondslagen en assumpties
    9. Blz. 86 Financiële risico‚Äôs
     1. Blz. 87 Financiële risico's
    10. Blz. 88 Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact > 10.000 euro
     1. Blz. 89 Visum
    11. Blz. 90 Debiteurenbeheer
     1. Blz. 91 Debiteurenbeheer
    12. Blz. 92 Crediteurenbeheer
     1. Blz. 93 Crediteurenbeheer
   4. Blz. 94 Personeel
    1. Blz. 95 Organogram
    2. Blz. 96 Personeelsinzet
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap