Evaluatie van de prioritaire acties

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60 20 20 15 25 16
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject 7 4 10 9 3
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding 20 10 2 2 1
Actieve wijkwerkers 30 23 15 11 11
Stopzettingen wegens pensioen 1 2 4 4 0
Stopzettingen wegens werk 1 1 1 1 0

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022
Inwoners 21.018 21.186 21.386 21.634
Nieuwe inwoners 1.462 1.317 1.281 1.050
Nieuwe gezinnen 212 365 357 233
Deelnemers onthaaldag 81 0 122 75
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen 2 0 1 1
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen 17 15 25 26

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Bron: Kind en gezin
Percentage 2019 2020 2021 2022
Kansarmoede-index 6,24 4,54 6,30 7,20
Onderwijsarmoede-index 0,40 0,52 0,55 0,63

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting
Bron: Igemo
Aantal 2020 2021 2022 2023
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief 130 91 61 63

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven 9.000 0 0
64 - Toelagen 9.000 0 0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten 3.200 0 12.931
70 - Prestaties 0 0 12.931
74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 0
Uitgaven 5.228 0 0
61 - Werkingskosten 5.228 0 0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven 3.300 189 0
61 - Werkingskosten 3.300 189 0
OCMW
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten 386.292 0 85.918
74 - Ontvangen subsidies 386.292 0 85.918
Uitgaven 623.980 275.432 0
61 - Werkingskosten 102 0 0
62 - Personeelskosten 623.878 275.432 0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven 5.100 2.701 0
61 - Werkingskosten 5.100 2.701 0
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven 2.504.154 1.873.199 0
64 - Toelagen 2.504.154 1.873.199 0
Financiering
Ontvangsten 117.167 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 117.167 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 15.998 0 16.567
70 - Prestaties 12.798 0 14.154
74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 2.412
Uitgaven 138.770 52.105 0
61 - Werkingskosten 79.770 31.605 0
64 - Toelagen 59.000 20.500 0
Investeringen
Uitgaven 30.000 1.729 0
22 - Infrastructuur 30.000 1.729 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 0 0 0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 142.195 0 29.304
70 - Prestaties 35.852 0 15.538
74 - Ontvangen subsidies 106.343 0 13.765
Uitgaven 282.678 111.647 0
61 - Werkingskosten 70.670 18.574 0
64 - Toelagen 212.008 93.073 0

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers
Bron: Gemeentemonitor
Aandeel van de inwoners dat 2017 2020
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente 47 % 43 %
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente 70 % 59 %
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente 51 % 47 %
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente 57 % 50 %
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente 62 % 51 %
Vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in de gemeente 39 % %

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers
Bron: Statistiek Vlaanderen
Aantal fietsers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 1 0 5 4
Betrokken in ongeval (doden) 0 1 0 0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers
Bron: Statistiek Vlaanderen
Aantal voetgangers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 0 0 0 1
Betrokken in ongeval (doden) 0 0 0 1

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners
Bron: Gemeentemonitor
Jaar eens neutraal oneens
2017 53 % 24 % 24 %
2020 63 % 17 % 20 %

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR
Bron: politiezone BODUKAP
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole 2.249.233 3.315.431 11.369.176 577.964
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid) 617 6.042 14.978 741 6.252
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis) 1.385 1.849 3.579 1.554 1.181

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen
Bron: Gemeentemonitor
Aantal 2018 2019 2020 2021
Verkeersongevallen 45 37 34 44

Indicator 2.2.2. Infrastructuur
Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
Percentage 2019 2020 2021 2022
Gerealiseerde riolering 70,55 % 72,43 % 73,08 % 75,85 %
Gezuiverd afvalwater 70,22 % 71,52 % 71,91 % 71,91 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023
Gebruikte deelwagens 4 0 0 0 0
Ritten deelwagen 18 0 0 0 0

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets
Bron: Gemeentemonitor
2017 - Aandeel van de inwoners dat elektrische fiets fiets
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets 26 % 93 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden
Bron: Gemeentemonitor
Jaar minstens dagelijks minstens maandelijks nooit of uitzonderlijk
2017 45 % 23 % 32 %
2020 57 % 23 % 21 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk
Bron: Gemeentemonitor
Jaar te voet fiets openbaar vervoer auto andere
2017 6 % 17 % 16 % 55 % 5 %
2020 1 % 27 % 16 % 53 % 3 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt
Bron: Gemeentemonitor
Jaar motor of bromfiets auto
2017 12 % 90 %
2020 10 % 96 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding
Bron: Gemeentemonitor
Jaar 15' of minder >15' tot 30' >30' tot 1u >1u
2017 23 % 28 % 31 % 17 %

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten 155.191 0 0
15 - Investeringssubsidies 155.191 0 0
Uitgaven 706.676 274 0
21 - Plannen en studies 46.963 264 0
22 - Infrastructuur 659.713 10 0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven 26.223 5.095 0
61 - Werkingskosten 26.223 5.095 0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Uitgaven 53.137 26.092 0
61 - Werkingskosten 53.137 26.092 0
Investeringen
Ontvangsten 97.275 0 0
15 - Investeringssubsidies 97.275 0 0
Uitgaven 764.993 1.994 0
22 - Infrastructuur 764.993 1.994 0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 196.370 56.616 0
61 - Werkingskosten 196.370 56.616 0
Investeringen
Ontvangsten 12.500 0 21.000
15 - Investeringssubsidies 12.500 0 21.000
Uitgaven 1.978.198 387.872 0
22 - Infrastructuur 1.838.144 387.872 0
66 - Investeringstoelagen 140.055 0 0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven 42.150 16 0
61 - Werkingskosten 42.150 16 0
Uitgaven 25.000 0 0
22 - Infrastructuur 25.000 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 303.982 0 265.329
70 - Prestaties 12.234 0 0
73 - Belastingen 291.748 0 265.329
Uitgaven 4.069.198 2.019.228 0
61 - Werkingskosten 114.026 62.732 0
64 - Toelagen 3.955.172 1.956.496 0
Investeringen
Ontvangsten 10.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 10.000 0 0
Uitgaven 218.650 98.229 0
22 - Infrastructuur 110.000 43.904 0
66 - Investeringstoelagen 108.650 54.325 0

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022
Bezoekers Maanhoevebad 51.084 24.058 39.657 51.519
Bezoekers Michielsbad 39.631 25.873 47.227 47.015
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek 29 26 23 21
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske 18 18 14 10
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek 9.932 7.454 9.305 12.099
Gebruiksuren sporthal Loerenboske 2.571 1.342 2.459 2.422

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen
Bron: Gemeentemonitor
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 50 % 24 % 25 %
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j 60 % 19 % 22 %

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden
Bron: Provincie in cijfers
Aantal 2019 2020 2021 2022
Horecazaken 57 57 58 59
Ingevulde handelspanden 249 251 260 259

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Horeca-voorzieningen
Bron: Gemeentemonitor
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor andere goederen 49 % 27 % 23 %
Vindt dat er voldoende winkelvoorzieningen zijn in de buurt voor dagelijkse goederen 71 % 14 % 15 %

Indicator 3.6.1. Toerisme
Bron: Eigen werking/data
Aantal bezoekers 2019 2020 2021 2022
Proefstation groenteteelt 295 0 0 85
Roosendael 12.195 5.690 5.867 17.148
Wintertuin 11.656 2.890 3.868 11.378
't Grom 7.209 2.208 3.648 6.398
Busrondrit 20 0 50 83

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten 1.000 0 0
70 - Prestaties 1.000 0 0
Uitgaven 2.500 0 0
61 - Werkingskosten 2.500 0 0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Uitgaven 13.500 0 0
61 - Werkingskosten 13.500 0 0
Investeringen
Uitgaven 136.305 10.608 0
21 - Plannen en studies 36.305 0 0
22 - Infrastructuur 100.000 10.608 0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten 20.000 0 0
74 - Ontvangen subsidies 20.000 0 0
Uitgaven 354.933 118.727 0
61 - Werkingskosten 116.134 21.811 0
62 - Personeelskosten 81.096 -4 0
64 - Toelagen 157.703 96.920 0
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 61.399 18.339 0
61 - Werkingskosten 61.399 18.339 0
Investeringen
Ontvangsten 149.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 149.000 0 0
Uitgaven 2.874.561 124.213 0
21 - Plannen en studies 18.151 0 0
22 - Infrastructuur 1.982.678 48.824 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 373.732 12.890 0
66 - Investeringstoelagen 500.000 62.500 0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 1.858
70 - Prestaties 0 0 1.858
Uitgaven 65.050 56.288 0
61 - Werkingskosten 12.550 6.288 0
64 - Toelagen 52.500 50.000 0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten 2.400 0 372
70 - Prestaties 2.400 0 372
Uitgaven 54.900 41.927 0
61 - Werkingskosten 9.900 1.927 0
64 - Toelagen 45.000 40.000 0
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten 5.500 0 339
70 - Prestaties 5.500 0 339
Uitgaven 30.000 5.561 0
61 - Werkingskosten 30.000 5.561 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 2.558.044 0 1.813.611
70 - Prestaties 656.100 0 226.828
73 - Belastingen 6.000 0 3.434
74 - Ontvangen subsidies 1.895.913 0 1.583.349
75 - Schuld Ontvangsten 31 0 0
Uitgaven 1.676.050 635.137 0
61 - Werkingskosten 1.286.836 477.931 0
64 - Toelagen 389.214 157.206 0
Financiering
Ontvangsten 8.993 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 8.993 0 0
Uitgaven 80.000 0 0
29 - Vorderingen > 1 jaar 80.000 0 0
Investeringen
Uitgaven 2.044.956 85.335 0
21 - Plannen en studies 30.000 20.727 0
22 - Infrastructuur 461.179 18.971 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 183.872 23.337 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 80.831 3.426 0
26 - Andere materiële vaste activa 115.000 18.875 0
66 - Investeringstoelagen 1.174.074 0 0
OCMW
Exploitatie
Uitgaven 1.800 2.085 0
64 - Toelagen 1.800 2.085 0

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan 1 2 3 2

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente
Bron: Gemeentemonitor
Jaar > 12x/jaar nooit tot 12x/jaar van mening dat dit niet aanwezig is
2017 37 % 15 % 45 % 3 %
2020 41 % 11 % 47 % 1 %

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat 2017 2020
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 68 % 73 %
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 80 % 80 %
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning 81 % 78 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat 2017 2020
Woont in een woning met een energiezuinige ketel 68 % 82 %
Woont in een woning met zonneboiler 7 % 56 %
Woont in een woning met zonnepanelen 27 % 56 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan" 0 0 74 62
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do! 93 15 0 0
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" 0 1 5 1

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas
Bron: Eigen werking/data
Verbruik aardgas (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Bibliotheek Leyland 256.752,35 kWh 244.278,26 kWh 336.858,93 kWh 331.153,40 kWh 234.050,15 kWh
BKO Boshuis 54.090,29 kWh 49.262,73 kWh 49.047,51 kWh 81.120,61 kWh 45.762,46 kWh
BKO Kikiwikies 44.279,63 kWh 42.540,93 kWh 48.879,16 kWh 52.973,17 kWh 45.009,56 kWh
BKO Speelhuis 88.789,82 kWh 92.214,66 kWh 90.221,34 kWh 70.042,65 kWh 51.238,23 kWh
Gemeentehuis 261.073,46 kWh 263.406,17 kWh 285.015,98 kWh 311.155,62 kWh 242.596,24 kWh
Gemeentelijke werkplaats 301.318,38 kWh 195.706,29 kWh 183.650,04 kWh 227.023,33 kWh 88.105,98 kWh
Huis van de verenigingen 74.693,16 kWh 71.380,59 kWh 83.267,63 kWh 138.697,19 kWh 4.929,08 kWh
Kleuter- en lager school Dijkstein 368.837,18 kWh 372.539,63 kWh 416.027,10 kWh 520.083,00 kWh 395.091,37 kWh
Kleuterschool GLOC 279.779,18 kWh 254.922,30 kWh 283.040,56 kWh 199.747,40 kWh 142.718,84 kWh
Lagere school GLOC 189.757,04 kWh 173.876,36 kWh 192.434,80 kWh 344.572,70 kWh 249.995,84 kWh
Maanhoevebad 373.882,30 kWh 418.693,69 kWh 365.977,35 kWh 365.665,90 kWh 347.159,17 kWh
Michielsbad 342.120,46 kWh 301.203,40 kWh 284.163,38 kWh 306.256,20 kWh 264.847,93 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein 62.293,45 kWh 90.766,70 kWh 83.478,97 kWh 94.826,04 kWh 59.442,60 kWh
Raadhuis 119.871,67 kWh 97.832,37 kWh 92.313,52 kWh 76.734,02 kWh 72.971,27 kWh
School Octopus 317.205,90 kWh 331.923,98 kWh 364.844,32 kWh 325.930,30 kWh 234.744,94 kWh
Sint-Michielsdomein 11.374,86 kWh 75.014,37 kWh 75.891,89 kWh 62.580,50 kWh 42.362,16 kWh
Sporthal Bruultjeshoek 250.745,33 kWh 247.692,75 kWh 279.647,52 kWh 329.735,84 kWh 285.546,25 kWh

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit
Bron: Eigen werking/data
Verbruik elektriciteit (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Bibliotheek Leyland 29.065,22 kWh 27.186,65 kWh 22.070,92 kWh 27.291,00 kWh 25.749,61 kWh
BKO Boshuis 3.586,88 kWh 3.161,72 kWh 2.701,22 kWh 4.099,16 kWh 3.625,93 kWh
BKO Kikiwikies 6.575,85 kWh 5.719,69 kWh 5.196,56 kWh 5.537,64 kWh 5.621,81 kWh
BKO Robbedoes 17.633,42 kWh 11.651,70 kWh 3.698,88 kWh 7.568,48 kWh 8.470,44 kWh
BKO Speelhuis 4.269,68 kWh 3.674,30 kWh 3.304,93 kWh 3.397,83 kWh 3.565,40 kWh
Gemeentehuis 195.271,25 kWh 183.532,16 kWh 129.183,47 kWh 150.512,90 kWh 150.215,50 kWh
Gemeentelijke werkplaats 27.422,28 kWh 27.872,73 kWh 27.058,41 kWh 30.364,51 kWh 17.779,52 kWh
Huis van de verenigingen 2.990,96 kWh 3.166,47 kWh 3.186,27 kWh 4.099,16 kWh 3.475,05 kWh
Kleuterschool Dijkstein 42.249,11 kWh 42.068,63 kWh 36.696,43 kWh 35.979,93 kWh 22.831,87 kWh
Kleuterschool GLOC 19.082,89 kWh 17.723,99 kWh 16.864,08 kWh 19.215,42 kWh 15.794,20 kWh
Lagere school Dijkstein 54.826,44 kWh 50.962,48 kWh 52.716,33 kWh 38.854,61 kWh 25.779,15 kWh
Lagere school GLOC 47.221,72 kWh 47.176,81 kWh 43.912,27 kWh 48.647,36 kWh 43.216,22 kWh
Michielsbad 100.670,64 kWh 93.136,00 kWh 94.272,26 kWh 100.915,09 kWh 100.690,06 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein 49.993,50 kWh 63.982,00 kWh 61.288,00 kWh 59.828,45 kWh 52.463,93 kWh
Raadhuis 5.315,44 kWh 5.131,57 kWh 5.051,92 kWh 4.568,64 kWh 4.757,66 kWh
School Octopus 60.292,17 kWh 61.061,80 kWh 62.928,29 kWh 73.190,25 kWh 68.874,80 kWh
Sint-Michielsdomein 19.940,36 kWh 12.816,64 kWh 9.082,00 kWh 11.139,53 kWh 9.431,01 kWh
Sporthal Bruultjeshoek 118.570,29 kWh 119.205,07 kWh 77.862,54 kWh 96.762,48 kWh 110.419,74 kWh

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven 7.183 166 0
61 - Werkingskosten 7.183 166 0
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten 7.800 0 8.452
74 - Ontvangen subsidies 7.800 0 8.452
Uitgaven 11.000 3.043 0
61 - Werkingskosten 11.000 3.043 0
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven 12.619 0 0
21 - Plannen en studies 12.619 0 0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Uitgaven 42.000 9.123 0
21 - Plannen en studies 42.000 9.123 0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 402
74 - Ontvangen subsidies 0 0 402
Uitgaven 129.751 45.356 0
61 - Werkingskosten 63.751 7.849 0
64 - Toelagen 66.000 37.507 0
Investeringen
Ontvangsten 77.248 0 0
15 - Investeringssubsidies 77.248 0 0
Uitgaven 349.134 3.719 0
21 - Plannen en studies 11.655 0 0
22 - Infrastructuur 256.143 3.719 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 71.336 0 0
66 - Investeringstoelagen 10.000 0 0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Investeringen
Ontvangsten 924.920 0 19.068
15 - Investeringssubsidies 847.000 0 0
22 - Infrastructuur 77.920 0 19.068
Uitgaven 2.009.118 324.514 0
21 - Plannen en studies 166.621 168 0
22 - Infrastructuur 1.842.497 324.346 0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven 1.001.285 0 0
21 - Plannen en studies 25.000 0 0
22 - Infrastructuur 976.285 0 0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten 95.891 0 100.919
70 - Prestaties 0 0 0
74 - Ontvangen subsidies 95.891 0 100.919
Uitgaven 17.241 9.200 0
61 - Werkingskosten 13.165 9.200 0
65 - Schulden 4.076 0 0
Financiering
Ontvangsten 526.394 0 0
17 - Schulden > 1 jaar 526.394 0 0
Uitgaven 148.122 0 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 148.122 0 0
Investeringen
Ontvangsten 65.419 0 0
15 - Investeringssubsidies 15.653 0 0
28 - Financiële vaste activa 49.766 0 0
Uitgaven 547.907 3.027 0
22 - Infrastructuur 0 0 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 21.513 3.027 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 526.394 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 700.993 0 294.348
70 - Prestaties 7.000 0 238.572
73 - Belastingen 693.243 0 55.776
74 - Ontvangen subsidies 750 0 0
Uitgaven 2.160.971 832.479 0
61 - Werkingskosten 1.903.592 746.349 0
64 - Toelagen 257.379 86.130 0
Investeringen
Ontvangsten 0 0 1.750
15 - Investeringssubsidies 0 0 1.750
Uitgaven 66.272 5.767 0
22 - Infrastructuur 63.272 5.767 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 3.000 0 0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over de 2017 2020
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners 53 % 47 %
Digitale dienstverlening 73 % 78 %
Loketvoorzieningen 83 % 79 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening
Bron: Eigen werking/data
Percentage van de dienstverlening die verloopt op 2019 2020 2021 2022
Afspraak 31 % 32 % 37 % 38 %
Vrije inloop 30 % 12 % 0 % 0 %
Digitale wijze 39 % 56 % 63 % 62 %
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons 0 % 0 % 61 % 66 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal
Bron: Communicatiemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2019
De werking van de onthaalbalie 80 %
Het telefonisch onthaal 79 %

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening
Bron: Gemeentemonitor
Aandeel inwoners dat tevreden is over 2017 2020
De digitale dienstverlening in de gemeente 73 % 78 %

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2018 2019 2020 2021 2022
Huishoudens actief op Hoplr 1.030 2.052 2.484 2.885 3.203

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2017 2020
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen 60 % 38 %
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners 53 % 47 %

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven 379 139 0
22 - Infrastructuur 379 139 0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Ontvangsten 49.570 0 24.092
70 - Prestaties 12.500 0 24.000
74 - Ontvangen subsidies 37.070 0 92
Uitgaven 132.039 27.852 0
61 - Werkingskosten 72.326 542 0
62 - Personeelskosten 59.713 27.310 0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven 23.500 0 0
61 - Werkingskosten 0 0 0
64 - Toelagen 23.500 0 0
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Financiering
Ontvangsten 10.000 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 10.000 0 0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0
64 - Toelagen 0 0 0
OCMW
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 -1.928
74 - Ontvangen subsidies 0 0 -1.928
Uitgaven 6.000 0 0
64 - Toelagen 6.000 0 0
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Ontvangsten 25.800 0 86.166
70 - Prestaties 15.000 0 38.018
74 - Ontvangen subsidies 10.800 0 48.148
Uitgaven 85.630 195.374 0
61 - Werkingskosten 30.480 14.912 0
64 - Toelagen 55.150 180.462 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Opvolgingsrapportering 2023 Krediet 30/06/2023 Uitgaven 30/06/2023 Ontvangsten 30/06/2023
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 22.100.015 0 5.619.583
70 - Prestaties 167.290 0 71.161
73 - Belastingen 21.882.225 0 5.548.421
74 - Ontvangen subsidies 50.500 0 0
Uitgaven 404.484 91.866 0
61 - Werkingskosten 264.845 81.631 0
64 - Toelagen 20.000 0 0
65 - Schulden 119.639 10.235 0
Financiering
Ontvangsten 3.110.000 0 0
17 - Schulden > 1 jaar 3.110.000 0 0
Uitgaven 865.287 0 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 865.287 0 0
Investeringen
Ontvangsten 3.120.953 0 0
26 - Andere materiële vaste activa 3.120.953 0 0
Uitgaven 777.046 70.756 0
21 - Plannen en studies 56.000 0 0
22 - Infrastructuur 124.746 9.066 0
26 - Andere materiële vaste activa 576.047 61.552 0
66 - Investeringstoelagen 20.253 138 0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 20.000 0 0
74 - Ontvangen subsidies 20.000 0 0
Uitgaven 38.600 13.622 0
61 - Werkingskosten 23.000 13.622 0
64 - Toelagen 15.600 0 0