Personeel

Personeelsinzet

Terug naar navigatie - Personeelsinzet
Contractueel en statutair personeel gemeente en OCMW (inclusief sociale maribel)
Niveau schaal Aantal VTE's in formatie 01/10/2022 bezetting 1/10/2019 bezetting 1/10/2020 bezetting 1/10/2021 bezetting 1/10/2022 bezetting 1/7/2023 raming 1/10/2023 raming 1/10/2024 raming 1/10/2025
Decretale graden 2 4 3 2 2 2 2 2 2
A A4a-A4b 3 2,8 2 2 3 3 3 3 3
A A1a-A2a-A3a 13 10,1 10,3 13,4 13,3 12,9 13,6 12,8 12,8
A A1a-A1b-A2a 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B B4-B5 5 3,6 3,4 3,4 3,8 4,6 4,6 4,8 4,8
B B1-B2-B3 45,8 31,17 29,57 33,3 36,4 37,1 38,4 41,7 40,9
C C4-C5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
C C1-C2-C3 39,97 36,54 36,27 35,67 37,81 37,41 37,31 37,81 37,81
C C1-C2 0 10,5 13,5 0 0 0 0 0
IFIC 11 15 14,5 14 14 15 15
D D1-D2-D3 23,2 39,8 31,1 28,6 22,2 21,1 21,1 21,9 21,9
D D4-D5 0 2 2 2 2 2 2 2 2
D D4 5 0 0 1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
E E1-E2-E3 26,41 27,59 23,92 23,88 22,08 22,08 23,88 23,88 23,88
Totaal 179,38 159,4 153,06 159,75 161,89 160,99 164,69 169,69 168,89
Uitdovende functies niet meegeteld in de formatie, maar als toekomstige functies geteld, om dubbeltellingen te vermijden.
Zieken +1 maand niet meegeteld, eventuele vervangers wel.