Sitemap

Meerjarenplan 2020-2025 - AMJP06 (2022) Blz. 1
Onderdelen Blz. 2
Motivering van de wijzigingen Blz. 3
Motivering van de wijzigingen Blz. 4
Overzicht totalen Blz. 5
Overzicht details Blz. 6
Strategische nota Blz. 7
Meerjarenplan Blz. 8
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! Blz. 9
Omschrijving Blz. 10
Actieplannen Blz. 11
AP 1.1. Inclusieve samenleving Blz. 12
AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring Blz. 13
AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel Blz. 14
AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars Blz. 15
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding Blz. 16
AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding Blz. 17
AP 1.3. Sociaal woonaanbod Blz. 18
AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting Blz. 19
AP 1.5. Zorgbedrijf Blz. 20
AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland Blz. 21
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1 Blz. 22
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1 Blz. 23
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! Blz. 24
Omschrijving Blz. 25
Actieplan Blz. 26
AP 2.1. Verkeersveiligheid Blz. 27
AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers Blz. 28
AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid Blz. 29
AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving Blz. 30
AP 2.2. Bereikbaarheid Blz. 31
AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur Blz. 32
AP 2.3. Duurzame mobiliteit Blz. 33
AC000043 AC 2.3.1. Modal shift Blz. 34
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2 Blz. 35
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2 Blz. 36
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! Blz. 37
Omschrijving Blz. 38
Actieplan Blz. 39
AP 3.1. Sociaal leven Blz. 40
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal Blz. 41
AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS Blz. 42
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid Blz. 43
AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid Blz. 44
AP 3.3. Sport en beweging Blz. 45
AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur Blz. 46
AP 3.5. Economie Blz. 47
AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca Blz. 48
AP 3.6. Toerisme en erfgoed Blz. 49
AC000062 AC 3.6.1. Toerisme Blz. 50
AP 3.7. Citymarketing Blz. 51
AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing Blz. 52
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3 Blz. 53
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3 Blz. 54
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! Blz. 55
Omschrijving Blz. 56
Actieplan Blz. 57
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente Blz. 58
AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente Blz. 59
AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind Blz. 60
AP 4.2. Ruimtelijke orde Blz. 61
AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte Blz. 62
AC000074 AC 4.2.2. RUP's Blz. 63
AP 4.3. Goed wonen Blz. 64
AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer Blz. 65
AC000078 AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver Blz. 66
AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum Blz. 67
AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk Blz. 68
AP 4.5. Milieu en energie Blz. 69
AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid Blz. 70
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4 Blz. 71
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4 Blz. 72
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! Blz. 73
Omschrijving Blz. 74
Actieplan Blz. 75
AP 5.1. Dienstverlening Blz. 76
AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal Blz. 77
AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening Blz. 78
AP 5.2. Communicatie & participatie Blz. 79
AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie Blz. 80
AP 5.6. Coronamaatregelen Blz. 81
AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen Blz. 82
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne Blz. 83
Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5 Blz. 84
Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5 Blz. 85
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen Blz. 86
Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen Blz. 87
Financiële nota Blz. 88
Schema M1: Financieel doelstellingenplan Blz. 89
Schema M1 Blz. 90
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht Blz. 91
Schema M2 Blz. 92
Schema M3: Overzicht van de kredieten Blz. 93
Schema M3 Blz. 94
Toelichting Blz. 95
Toelichting bij de financiële toestand Blz. 96
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard Blz. 97
Schema T1 Blz. 98
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard Blz. 99
Schema T2 Blz. 100
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten Blz. 101
Schema T3 Blz. 102
Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden Blz. 103
Schema T4 Blz. 104
Financiële risico's Blz. 105
Financiële risico's Blz. 106
Grondslagen en assumpties Blz. 107
Grondslagen en assumpties Blz. 108
Bijlage: indeling exploitatie-uitgaven Blz. 109
Verwijzing naar documentatie Blz. 110
Verwijzing naar documentatie Blz. 111
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap