Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Terug naar navigatie - Schema M1
M1: Financieel doelstellingenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 3.128.183 3.198.373 2.881.491 3.574.810 3.579.063 3.481.085
Ontvangst 192.747 285.037 408.029 547.685 553.819 560.073
Saldo -2.935.436 -2.913.336 -2.473.462 -3.027.125 -3.025.244 -2.921.012
Investering
Uitgave 20.711 35.430 41.952 25.000 10.000 13.830
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo -20.711 -35.430 -41.952 -25.000 -10.000 -13.830
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 110.408 112.617 114.869 117.167 119.510 121.900
Saldo 110.408 112.617 114.869 117.167 119.510 121.900
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 3.286.931 3.246.832 4.037.670 4.371.428 4.434.083 4.574.726
Ontvangst 34.735 54.071 126.568 303.982 304.166 304.352
Saldo -3.252.196 -3.192.761 -3.911.102 -4.067.446 -4.129.917 -4.270.374
Investering
Uitgave 1.418.671 1.009.999 2.415.163 2.670.388 1.968.371 2.609.021
Ontvangst 223.681 31.159 138.666 177.691 323.200 1.061.992
Saldo -1.194.989 -978.840 -2.276.497 -2.492.696 -1.645.171 -1.547.029
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 435.520 0 0 0
Saldo 0 0 435.520 0 0 0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 1.440.387 1.708.808 2.155.064 2.253.994 2.180.066 2.249.824
Ontvangst 1.964.641 2.139.724 2.548.489 2.586.944 2.654.781 2.630.152
Saldo 524.255 430.915 393.425 332.950 474.715 380.328
Investering
Uitgave 906.178 1.180.829 1.346.058 4.571.467 10.291.201 640.761
Ontvangst 8.216 167.333 28.800 149.000 136.402 0
Saldo -897.962 -1.013.497 -1.317.258 -4.422.467 -10.154.799 -640.761
Financiering
Uitgave 20.000 0 0 80.000 80.000 0
Ontvangst 16.267 22.501 7.739 8.993 16.998 25.002
Saldo -3.733 22.501 7.739 -71.007 -63.002 25.002
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 2.270.648 2.144.382 2.257.494 2.347.684 2.403.614 2.704.984
Ontvangst 842.868 793.057 773.407 804.684 779.512 786.323
Saldo -1.427.779 -1.351.325 -1.484.087 -1.543.000 -1.624.102 -1.918.661
Investering
Uitgave 1.525.531 676.764 4.264.446 2.385.091 2.517.394 2.038.894
Ontvangst 170.500 75.096 919.897 963.821 49.766 131.766
Saldo -1.355.031 -601.669 -3.344.549 -1.421.270 -2.467.628 -1.907.128
Financiering
Uitgave 111.720 88.734 112.585 148.122 183.599 219.106
Ontvangst 1.046.098 203.203 526.394 526.394 526.394 526.394
Saldo 934.377 114.468 413.809 378.272 342.795 307.288
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 881.933 646.436 762.833 682.253 666.172 1.019.181
Ontvangst 19.138.413 18.273.180 19.190.057 22.195.385 21.776.201 22.484.353
Saldo 18.256.481 17.626.743 18.427.224 21.513.132 21.110.029 21.465.172
Investering
Uitgave 138.287 196.026 1.059.200 525.396 221.515 120.000
Ontvangst 0 12.060 33.133 3.087.820 0 1.150.000
Saldo -138.287 -183.966 -1.026.067 2.562.424 -221.515 1.030.000
Financiering
Uitgave 1.353.271 932.337 848.487 865.287 690.237 1.193.681
Ontvangst 0 0 10.000 3.120.000 13.975.000 2.785.000
Saldo -1.353.271 -932.337 -838.487 2.254.713 13.284.763 1.591.319
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 21.398.575 22.752.242 26.971.208 29.824.584 30.083.510 30.288.156
Ontvangst 15.804.906 16.650.738 18.092.182 18.945.454 19.453.575 19.629.206
Saldo -5.593.669 -6.101.504 -8.879.026 -10.879.130 -10.629.934 -10.658.949
Investering
Uitgave 155.311 315.286 594.845 762.545 869.191 548.000
Ontvangst 112.946 62.262 208.738 37.952 37.952 37.952
Saldo -42.365 -253.024 -386.107 -724.593 -831.239 -510.048
Financiering
Uitgave 584.835 586.550 588.524 590.382 592.505 594.713
Ontvangst 62.755 62.755 62.756 62.756 62.756 62.756
Saldo -522.079 -523.795 -525.768 -527.626 -529.749 -531.957
Totaal
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 32.406.656 33.697.073 39.065.761 43.054.753 43.346.508 44.317.955
Ontvangst 37.978.312 38.195.805 41.138.732 45.384.134 45.522.054 46.394.459
Saldo 5.571.655 4.498.732 2.072.972 2.329.381 2.175.547 2.076.503
Investering
Uitgave 4.164.690 3.414.335 9.721.663 10.939.888 15.877.672 5.970.506
Ontvangst 515.343 347.909 1.329.233 4.416.284 547.320 2.381.710
Saldo -3.649.347 -3.066.426 -8.392.429 -6.523.603 -15.330.352 -3.588.796
Financiering
Uitgave 2.069.826 1.607.622 1.549.596 1.683.791 1.546.341 2.007.500
Ontvangst 1.235.529 401.076 1.157.278 3.835.310 14.700.658 3.521.052
Saldo -834.298 -1.206.546 -392.318 2.151.519 13.154.317 1.513.552
AMJP06/2022: Financieel doelstellingenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Terug naar navigatie - Schema M2
M2: Staat van het financieel evenwicht 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 5.571.655 4.498.732 2.072.972 2.329.381 2.175.547 2.076.503
a. Ontvangsten 37.978.312 38.195.805 41.138.732 45.384.134 45.522.054 46.394.459
b. Uitgaven 32.406.656 33.697.073 39.065.761 43.054.753 43.346.508 44.317.955
II. Investeringssaldo -3.649.347 -3.066.426 -8.392.429 -6.523.603 -15.330.352 -3.588.796
a. Ontvangsten 515.343 347.909 1.329.233 4.416.284 547.320 2.381.710
b. Uitgaven 4.164.690 3.414.335 9.721.663 10.939.888 15.877.672 5.970.506
III. Saldo exploitatie en investeringen 1.922.309 1.432.306 -6.319.458 -4.194.222 -13.154.806 -1.512.293
IV. Financieringssaldo -834.298 -1.206.546 -392.318 2.151.519 13.154.317 1.513.552
a. Ontvangsten 1.235.529 401.076 1.157.278 3.835.310 14.700.658 3.521.052
b. Uitgaven 2.069.826 1.607.622 1.549.596 1.683.791 1.546.341 2.007.500
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 1.088.011 225.760 -6.711.776 -2.042.703 -489 1.260
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 7.542.250 8.630.261 8.856.021 2.144.245 101.542 101.054
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 7.542.250 8.630.261 8.856.021 2.144.245 101.542 101.054
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) 0 0 0 0 0 0
1. Ramingen inzake exploitatie
2. Ramingen inzake investeringen
3. Ramingen inzake financiering
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 8.630.261 8.856.021 2.144.245 101.542 101.054 102.314
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 8.630.261 8.856.021 2.144.245 101.542 101.054 102.314
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 5.571.655 4.498.732 2.072.972 2.329.381 2.175.547 2.076.503
II. Netto periodieke aflossingen 1.821.550 1.269.405 1.316.280 1.366.923 1.219.125 1.749.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.049.826 1.507.622 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
b. Periodieke terugvordering leningen 228.276 238.217 233.316 236.868 247.216 257.610
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan 0 0 0 0 0 0
IV. Autofinancieringsmarge 3.750.105 3.229.327 756.692 962.458 956.422 326.614
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 3.750.105 3.229.327 756.692 962.458 956.422 326.614
II. Correctie op de periodieke aflossingen 1.351.164 502.831 649.158 785.210 485.151 -15.694
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.049.826 1.507.622 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiƫle schulden 698.663 1.004.791 900.438 818.581 981.190 2.023.194
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 5.101.269 3.732.158 1.405.850 1.747.668 1.441.573 310.920
Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 8.630.261 8.856.021 2.144.245 101.542 101.054 102.314
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 8.630.261 8.856.021 2.144.245 101.542 101.054 102.314
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 3.750.105 3.229.327 756.692 962.458 956.422 326.614
Totale Autofinancieringsmarge 3.750.105 3.229.327 756.692 962.458 956.422 326.614
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 5.101.269 3.732.158 1.405.850 1.747.668 1.441.573 310.920
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 5.101.269 3.732.158 1.405.850 1.747.668 1.441.573 310.920
AMJP06/2022: Staat van het financieel evenwicht 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema M3: Overzicht van de kredieten

Terug naar navigatie - Schema M3
M3: Overzicht van de kredieten 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2022 2023
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente
Exploitatie 30.048.029 36.383.857 32.952.711 40.614.427
Investeringen 9.655.390 1.321.442 10.939.888 4.416.284
Financiering 1.549.596 1.042.409 1.683.791 3.718.143
Leningen en leasings 1.549.596 526.394 1.603.791 3.636.394
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 516.015 80.000 81.749
Overige financieringstransacties 0 0 0 0
- OCMW
Exploitatie 9.017.731 4.754.876 10.102.042 4.769.707
Investeringen 66.273 7.791 0 0
Financiering 0 114.869 0 117.167
Leningen en leasings 0 0 0 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 114.869 0 117.167
Overige financieringstransacties 0 0 0 0
AMJP06/2022: Overzicht van de kredieten 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)