Strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen van het bestuur. Alleen over de prioritaire doelstellingen zal aan de gemeenteraad uitgebreid gerapporteerd worden. 
Het meerjarenplan werd opgebouwd rond vijf beleidsdoelstellingen:

  1. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
  2. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
  3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
  4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
  5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 36 actieplannen gemaakt, en daaronder 84 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de “niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen”. 32 van deze 84 acties worden als “prioritair” beschouwd, acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten. 

In de strategische nota zelf vinden de raadsleden de formulering en de cijfers tot op het niveau van de acties. Het detailniveau van de individuele ramingen binnen de acties is te lezen in het volledig gedetailleerde meerjarenplan dat in de documentatie wordt opgenomen.

De documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op infonet (https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=78164) en na goedkeuring/vaststelling door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn via het nieuwe beleidsportaal (https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/)

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten 307.760 386.292 391.632 397.079
74 - Ontvangen subsidies 307.760 386.292 391.632 397.079
Uitgaven 625.858 624.980 636.950 649.162
61 - Werkingskosten 102 102 102 102
62 - Personeelskosten 625.756 624.878 636.848 649.060
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven 9.000 9.000 9.000 9.000
64 - Toelagen 9.000 9.000 9.000 9.000
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten 20.000 3.200 3.200 3.200
70 - Prestaties 20.000 0 0 0
74 - Ontvangen subsidies 0 3.200 3.200 3.200
Uitgaven 3.000 5.228 5.307 5.386
61 - Werkingskosten 3.000 5.228 5.307 5.386
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven 1.800 3.300 3.300 3.300
61 - Werkingskosten 1.800 3.300 3.300 3.300
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven 5.509 5.100 5.100 5.100
61 - Werkingskosten 5.509 5.100 5.100 5.100
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven 1.850.358 2.504.154 2.500.437 2.391.531
64 - Toelagen 1.850.358 2.504.154 2.500.437 2.391.531
Financiering
Ontvangsten 114.869 117.167 119.510 121.900
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 114.869 117.167 119.510 121.900

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
Exploitatie
Ontvangsten 80.269 158.193 158.987 159.794
70 - Prestaties 47.869 48.650 49.444 50.251
74 - Ontvangen subsidies 32.400 109.543 109.543 109.543
Uitgaven 385.966 423.048 418.969 417.606
61 - Werkingskosten 147.533 149.440 148.361 149.998
64 - Toelagen 238.433 273.608 270.608 267.608
Investeringen
Uitgaven 41.952 25.000 10.000 13.830
22 - Infrastructuur 20.000 25.000 10.000 13.830
23 - Machines, installaties en uitrusting 21.952 0 0 0

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten 41.391 155.191 273.200 208.000
15 - Investeringssubsidies 41.391 155.191 273.200 208.000
Uitgaven 24.925 607.872 835.848 0
21 - Plannen en studies 227 46.963 0 0
22 - Infrastructuur 24.698 560.909 835.848 0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven 14.177 26.223 20.200 0
61 - Werkingskosten 14.177 26.223 20.200 0
Investeringen
Uitgaven 0 71.675 25.000 0
21 - Plannen en studies 0 46.675 0 0
22 - Infrastructuur 0 25.000 25.000 0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Uitgaven 55.591 53.137 83.184 73.232
61 - Werkingskosten 55.591 53.137 83.184 73.232
Investeringen
Ontvangsten 97.275 0 0 0
15 - Investeringssubsidies 97.275 0 0 0
Uitgaven 152.993 612.000 150.000 0
22 - Infrastructuur 152.993 612.000 150.000 0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 193.671 196.370 196.841 197.319
61 - Werkingskosten 193.671 196.370 196.841 197.319
Financiering
Ontvangsten 435.520 0 0 0
29 - Vorderingen > 1 jaar 435.520 0 0 0
Investeringen
Ontvangsten 0 12.500 50.000 853.992
15 - Investeringssubsidies 0 12.500 50.000 853.992
Uitgaven 2.121.690 1.135.191 842.803 2.494.301
21 - Plannen en studies 0 0 12.500 17.500
22 - Infrastructuur 1.536.224 1.135.191 830.303 2.476.801
66 - Investeringstoelagen 585.465 0 0 0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven 2.500 27.000 27.000 27.000
61 - Werkingskosten 2.500 27.000 27.000 27.000
Investeringen
Uitgaven 0 25.000 0 0
22 - Infrastructuur 0 25.000 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
Exploitatie
Ontvangsten 126.568 303.982 304.166 304.352
70 - Prestaties 12.054 12.234 12.418 12.604
73 - Prestaties 114.514 291.748 291.748 291.748
Uitgaven 3.771.731 4.068.698 4.106.858 4.277.175
61 - Werkingskosten 83.868 113.526 103.890 103.890
64 - Toelagen 3.687.863 3.955.172 4.002.968 4.173.285
Investeringen
Ontvangsten 0 10.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 0 10.000 0 0
Uitgaven 115.555 218.650 114.720 114.720
22 - Infrastructuur 0 110.000 0 0
66 - Investeringstoelagen 115.555 108.650 114.720 114.720

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Terug naar navigatie - Actieplan

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten 0 1.000 1.000 1.000
70 - Prestaties 0 1.000 1.000 1.000
Uitgaven 0 2.500 2.500 2.500
61 - Werkingskosten 0 2.500 2.500 2.500
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 0 5.000
70 - Prestaties 0 0 0 5.000
Uitgaven 0 13.500 5.500 83.550
61 - Werkingskosten 0 13.500 5.500 83.550
Investeringen
Uitgaven 166.948 120.000 7.802.394 120.051
21 - Plannen en studies 18.302 20.000 0 0
22 - Infrastructuur 148.646 100.000 7.802.394 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 0 0 0 100.051
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 20.000
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten 19.710 20.000 45.000 20.000
74 - Ontvangen subsidies 19.710 20.000 45.000 20.000
Uitgaven 332.706 354.982 336.839 342.751
61 - Werkingskosten 70.734 116.183 95.252 95.321
62 - Personeelskosten 123.296 81.096 82.558 84.049
64 - Toelagen 138.676 157.703 159.029 163.381
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 46.287 61.399 62.462 63.542
61 - Werkingskosten 46.287 61.399 62.462 63.542
Investeringen
Ontvangsten 0 149.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 0 149.000 0 0
Uitgaven 98.227 2.835.344 1.257.350 38.310
21 - Plannen en studies 18.151 0 0 0
22 - Infrastructuur 46.845 1.977.258 934.200 9.680
23 - Machines, installaties en uitrusting 33.232 358.086 73.150 28.630
66 - Investeringstoelagen 0 500.000 250.000 0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Uitgaven 67.300 65.050 65.050 65.050
61 - Werkingskosten 14.800 12.550 12.550 12.550
64 - Toelagen 52.500 52.500 52.500 52.500
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten 1.000 2.400 2.400 2.400
70 - Prestaties 1.000 2.400 2.400 2.400
Uitgaven 49.900 54.900 54.900 54.900
61 - Werkingskosten 4.900 9.900 9.900 9.900
64 - Toelagen 45.000 45.000 45.000 45.000
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten 500 5.500 500 500
70 - Prestaties 500 5.500 500 500
Uitgaven 9.000 30.000 17.000 17.000
61 - Werkingskosten 9.000 30.000 17.000 17.000

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
Exploitatie
Ontvangsten 2.527.279 2.558.044 2.605.881 2.601.252
70 - Prestaties 676.100 656.100 676.600 656.600
73 - Belastingen 6.000 6.000 6.000 6.000
74 - Ontvangen subsidies 1.845.144 1.895.913 1.923.254 1.938.629
75 - Schuldontvangsten 35 31 27 22
Uitgaven 1.649.871 1.671.663 1.635.815 1.620.531
61 - Werkingskosten 1.255.393 1.282.649 1.267.447 1.251.872
64 - Toelagen 394.478 389.014 368.368 368.659
Financiering
Ontvangsten 7.739 8.993 16.998 25.002
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 7.739 8.993 16.998 25.002
Uitgaven 0 80.000 80.000 0
29 - Vorderingen > 1 jaar 0 80.000 80.000 0
Investeringen
Ontvangsten 28.800 0 136.402 0
15 - Investeringssubsidies 28.800 0 136.402 0
Uitgaven 1.080.882 1.616.123 1.231.458 482.400
21 - Plannen en studies 30.000 0 0 0
22 - Infrastructuur 219.402 525.461 706.939 329.000
23 - Machines, installaties en uitrusting 102.344 158.799 89.155 102.255
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 252.062 38.425 21.145 21.145
26 - Andere materiële vaste activa 0 50.000 0 0
66 - Investeringstoelagen 477.075 843.438 414.219 30.000

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - Actieplan

AP 4.3. Goed wonen

Terug naar navigatie - AP 4.3. Goed wonen

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven 3.121 7.183 7.245 7.309
61 - Werkingskosten 3.121 7.183 7.245 7.309
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten 7.800 7.800 7.800 7.800
74 - Ontvangen subsidies 7.800 7.800 7.800 7.800
Uitgaven 11.000 11.000 11.000 11.000
61 - Werkingskosten 11.000 11.000 11.000 11.000
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven 34.000 0 0 0
21 - Plannen en studies 34.000 0 0 0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Uitgaven 37.700 41.500 38.500 0
21 - Plannen en studies 37.700 41.500 38.500 0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Uitgaven 99.319 129.751 107.191 105.636
61 - Werkingskosten 32.319 63.751 40.191 39.636
64 - Toelagen 67.000 66.000 67.000 66.000
Investeringen
Ontvangsten 10.193 67.055 0 0
15 - Investeringssubsidies 10.193 67.055 0 0
Uitgaven 46.670 338.941 42.500 37.500
21 - Plannen en studies 0 11.655 0 0
22 - Infrastructuur 46.670 245.950 32.500 32.500
23 - Machines, installaties en uitrusting 0 71.336 0 0
66 - Investeringstoelagen 0 10.000 10.000 5.000
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Investeringen
Ontvangsten 842.920 847.000 0 82.000
15 - Investeringssubsidies 765.000 847.000 0 82.000
22 - Infrastructuur 77.920 0 0 0
Uitgaven 3.452.837 450.922 1.801.000 1.412.000
21 - Plannen en studies 56.699 109.922 0 47.000
22 - Infrastructuur 3.396.138 341.000 1.801.000 1.365.000
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven 47.451 953.834 46.000 0
21 - Plannen en studies 0 25.000 45.000 0
22 - Infrastructuur 47.451 928.834 1.000 0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten 69.533 95.891 65.801 67.693
74 - Ontvangen subsidies 69.533 95.891 65.801 67.693
Uitgaven 38.756 17.241 15.078 18.704
61 - Werkingskosten 36.148 13.165 9.800 12.800
65 - Schulden 2.608 4.076 5.278 5.904
Financiering
Ontvangsten 526.394 526.394 526.394 526.394
17 - Schulden > 1 jaar 526.394 526.394 526.394 526.394
Uitgaven 112.585 148.122 183.599 219.106
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 112.585 148.122 183.599 219.106
Investeringen
Ontvangsten 66.784 49.766 49.766 49.766
15 - Investeringssubsidies 17.018 0 0 0
28 - Financiële vaste activa 49.766 49.766 49.766 49.766
Uitgaven 565.788 544.394 544.394 544.394
23 - Machines, installaties en uitrusting 39.394 18.000 18.000 18.000
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 526.394 526.394 526.394 526.394

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
Exploitatie
Ontvangsten 696.074 700.993 705.911 710.830
70 - Prestaties 7.000 7.000 7.000 7.000
73 - Belastingen 688.324 693.243 698.161 703.080
74 - Ontvangen subsidies 750 750 750 750
Uitgaven 2.105.298 2.182.509 2.263.100 2.562.335
61 - Werkingskosten 1.848.819 1.918.404 2.013.915 2.349.264
64 - Toelagen 256.478 264.105 249.184 213.071
Investeringen
Uitgaven 80.000 55.500 45.000 45.000
22 - Infrastructuur 80.000 52.500 45.000 45.000
23 - Machines, installaties en uitrusting 0 3.000 0 0

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Terug naar navigatie - Actieplan

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven 39.850 0 0 0
22 - Infrastructuur 39.850 0 0 0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Ontvangsten 193.905 49.570 12.689 54.540
70 - Prestaties 12.500 12.500 12.500 0
74 - Ontvangen subsidies 181.405 37.070 189 54.540
Uitgaven 60.768 124.039 128.952 29.386
61 - Werkingskosten 26.331 64.326 68.101 29.386
62 - Personeelskosten 34.438 59.713 60.852 0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven 12.455 23.500 23.500 23.500
61 - Werkingskosten 4.955 0 0 0
64 - Toelagen 7.500 23.500 23.500 23.500
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten 4.709 0 0 0
74 - Ontvangen subsidies 4.709 0 0 0
Uitgaven 56.263 6.000 0 0
61 - Werkingskosten 15.107 0 0 0
62 - Personeelskosten 13.506 0 0 0
64 - Toelagen 27.650 6.000 0 0
Financiering
Ontvangsten 10.000 10.000 10.000 10.000
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 10.000 10.000 10.000 10.000
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Ontvangsten 167.340 25.800 0 0
70 - Prestaties 33.840 15.000 0 0
74 - Ontvangen subsidies 133.500 10.800 0 0
Uitgaven 297.580 85.630 0 0
61 - Werkingskosten 66.980 30.480 0 0
64 - Toelagen 230.600 55.150 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
Exploitatie
Ontvangsten 18.824.103 22.120.015 21.763.512 22.429.813
70 - Prestaties 171.624 167.290 167.290 167.290
73 - Belastingen 18.651.979 21.882.225 21.525.722 22.192.023
74 - Ontvangen subsidies 500 70.500 70.500 70.500
Uitgaven 335.767 443.084 513.720 966.295
61 - Werkingskosten 153.674 287.845 264.089 219.044
64 - Toelagen 39.600 35.600 35.600 35.600
65 - Schulden 142.493 119.639 214.031 711.651
Financiering
Ontvangsten 0 3.110.000 13.965.000 2.775.000
17 - Schulden > 1 jaar 0 3.110.000 13.965.000 2.775.000
Uitgaven 848.487 865.287 690.237 1.193.681
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 848.487 865.287 690.237 1.193.681
Investeringen
Ontvangsten 33.133 3.087.820 0 1.150.000
26 - Andere materiële vaste activa 33.133 3.087.820 0 1.150.000
Uitgaven 1.019.350 525.396 221.515 120.000
21 - Plannen en studies 0 56.000 0 0
22 - Infrastructuur 45.999 109.000 21.515 20.000
26 - Andere materiële vaste activa 953.321 345.396 200.000 100.000
66 - Investeringstoelagen 20.030 15.000 0 0

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Terug naar navigatie - Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 na AMJP06 Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 na AMJP06
Exploitatie
Ontvangsten 18.092.182 18.945.454 19.453.575 19.629.206
70 - Prestaties 3.733.746 3.853.194 3.858.448 3.571.209
74 - Ontvangen subsidies 13.676.562 14.435.735 14.940.338 15.405.012
75 - Schuldontvangsten 681.873 656.525 654.790 652.986
Uitgaven 26.971.208 29.824.584 30.083.510 30.288.156
61 - Werkingskosten 5.304.420 6.038.345 5.574.486 5.370.545
62 - Personeelskosten 20.591.546 22.722.358 23.451.165 23.881.015
64 - Toelagen 989.477 980.318 976.419 957.364
65 - Schulden 85.766 83.563 81.440 79.232
Financiering
Ontvangsten 62.756 62.756 62.756 62.756
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 62.756 62.756 62.756 62.756
Uitgaven 588.524 590.382 592.505 594.713
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 588.524 590.382 592.505 594.713
Investeringen
Ontvangsten 208.738 37.952 37.952 37.952
15 - Investeringssubsidies 170.786 0 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 37.952 37.952 37.952 37.952
Uitgaven 594.845 762.545 869.191 548.000
22 - Infrastructuur 354.559 134.500 276.191 26.000
23 - Machines, installaties en uitrusting 6.735 18.345 2.500 2.500
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 205.342 137.200 128.000 57.000
26 - Andere materiële vaste activa 28.209 472.500 462.500 462.500