Sitemap

 1. Blz. 1 Meerjarenplan 2020-2025 - AMJP05(2022)
  1. Blz. 2 Onderdelen
   1. Blz. 3 Motivering van de wijzigingen
    1. Blz. 4 Motivering van de wijzigingen
    2. Blz. 5 Overzicht totalen
    3. Blz. 6 Overzicht details
   2. Blz. 7 Strategische nota
    1. Blz. 8 Meerjarenplan
    2. Blz. 9 BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
     1. Blz. 10 Omschrijving
     2. Blz. 11 Actieplannen
      1. Blz. 12 AP 1.1. Inclusieve samenleving
       1. Blz. 13 AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
       2. Blz. 14 AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
       3. Blz. 15 AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
      2. Blz. 16 AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
       1. Blz. 17 AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
      3. Blz. 18 AP 1.3. Sociaal woonaanbod
       1. Blz. 19 AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting
      4. Blz. 20 AP 1.5. Zorgbedrijf
       1. Blz. 21 AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
     3. Blz. 22 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
     4. Blz. 23 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
    3. Blz. 24 BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
     1. Blz. 25 Omschrijving
     2. Blz. 26 Actieplan
      1. Blz. 27 AP 2.1. Verkeersveiligheid
       1. Blz. 28 AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
       2. Blz. 29 AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
       3. Blz. 30 AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving
      2. Blz. 31 AP 2.2. Bereikbaarheid
       1. Blz. 32 AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur
      3. Blz. 33 AP 2.3. Duurzame mobiliteit
       1. Blz. 34 AC000043 AC 2.3.1. Modal shift
     3. Blz. 35 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
     4. Blz. 36 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
    4. Blz. 37 BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
     1. Blz. 38 Omschrijving
     2. Blz. 39 Actieplan
      1. Blz. 40 AP 3.1. Sociaal leven
       1. Blz. 41 AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS
       2. Blz. 42 AC000051 AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
      2. Blz. 43 AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
       1. Blz. 44 AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
      3. Blz. 45 AP 3.3. Sport en beweging
       1. Blz. 46 AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
      4. Blz. 47 AP 3.5. Economie
       1. Blz. 48 AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
      5. Blz. 49 AP 3.6. Toerisme en erfgoed
       1. Blz. 50 AC000062 AC 3.6.1. Toerisme
      6. Blz. 51 AP 3.7. Citymarketing
       1. Blz. 52 AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing
     3. Blz. 53 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
     4. Blz. 54 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
    5. Blz. 55 BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
     1. Blz. 56 Omschrijving
     2. Blz. 57 Actieplan
      1. Blz. 58 AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
       1. Blz. 59 AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
       2. Blz. 60 AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind
      2. Blz. 61 AP 4.2. Ruimtelijke orde
       1. Blz. 62 AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
       2. Blz. 63 AC000074 AC 4.2.2. RUP's
      3. Blz. 64 AP 4.3. Goed wonen
       1. Blz. 65 AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
       2. Blz. 66 AC000078 AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
       3. Blz. 67 AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
       4. Blz. 68 AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk
      4. Blz. 69 AP 4.5. Milieu en energie
       1. Blz. 70 AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
     3. Blz. 71 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
     4. Blz. 72 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
    6. Blz. 73 BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
     1. Blz. 74 Omschrijving
     2. Blz. 75 Actieplan
      1. Blz. 76 AP 5.1. Dienstverlening
       1. Blz. 77 AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal
       2. Blz. 78 AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
      2. Blz. 79 AP 5.2. Communicatie & participatie
       1. Blz. 80 AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie
      3. Blz. 81 AP 5.6. Coronamaatregelen
       1. Blz. 82 AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen
      4. Blz. 83 AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
       1. Blz. 84 AC000101 AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
     3. Blz. 85 Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
     4. Blz. 86 Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
    7. Blz. 87 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
     1. Blz. 88 Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
   3. Blz. 89 Financiële nota
    1. Blz. 90 Schema M1: Financieel doelstellingenplan
     1. Blz. 91 Schema M1
    2. Blz. 92 Schema M2: Staat van het financieel evenwicht
     1. Blz. 93 Schema M2
    3. Blz. 94 Schema M3: Overzicht van de kredieten
     1. Blz. 95 Schema M3
   4. Blz. 96 Toelichting
    1. Blz. 97 Toelichting bij de financiële toestand
    2. Blz. 98 Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard
     1. Blz. 99 Schema T1
    3. Blz. 100 Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard
     1. Blz. 101 Schema T2
    4. Blz. 102 Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten
     1. Blz. 103 Schema T3
    5. Blz. 104 Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden
     1. Blz. 105 Schema T4
    6. Blz. 106 Financiële risico's
     1. Blz. 107 Financiële risico's
    7. Blz. 108 Grondslagen en assumpties
     1. Blz. 109 Grondslagen en assumpties
     2. Blz. 110 Bijlage: indeling exploitatie-uitgaven
    8. Blz. 111 Verwijzing naar documentatie
     1. Blz. 112 Verwijzing naar documentatie
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap