Evaluatie van de prioritaire acties

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Indicator 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
2019 2020 2021
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60 20 20 15
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject 7 4 10
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding 20 10 2
Actieve wijkwerkers 30 23 15
Stopzettingen wegens pensioen 1 2 4
Stopzettingen wegens werk 1 1 1
bron: Eigen werking/data
Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars
2019 2020 2021
Inwoners 21.018 21.186 21.386
Nieuwe inwoners 1.462 1.317 1.281
Nieuwe gezinnen 212 365 357
Deelnemers onthaaldag 81 0 122
Aantal inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen 17 15 25
Aantal inburgeraars die naar de onthaaldag komen 2 nvt 1
bron: eigen werking/data
Indicator 1.2.1 . Kinderarmoedebestrijding
2019 2020 2021
Kansarmoedeindex 6,24% 4,54% 6,30%
deelgemeente OLVW 4,50% 2,50% 8,50%
deelgemeente SKW 6,70% 5,10% 5,70%
Onderwijsarmoedeindex 0,40 0,52 0,55
bron: opgroeien en kind&gezin
Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting
2020 2021
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief 130 91
bron: Statistiek Igemo: stand van zaken BSO

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven 9.000 8.898 0
64 - Toelagen 9.000 8.898 0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten 20.000 0 0
70 - Prestaties 20.000 0 0
Uitgaven 0 0 0
61 - Werkingskosten 0 0 0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven 3.300 0 0
61 - Werkingskosten 3.300 0 0
OCMW
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten 306.760 0 65.220
74 - Ontvangen subsidies 306.760 0 65.220
Uitgaven 625.858 130.650 0
61 - Werkingskosten 102 0 0
62 - Personeelskosten 625.756 130.650 0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven 5.509 5.304 0
61 - Werkingskosten 5.509 5.304 0
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven 1.850.358 1.384.019 0
64 - Toelagen 1.850.358 1.384.019 0
Financiering
Ontvangsten 114.869 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 114.869 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 15.747 0 13.211
70 - Prestaties 12.547 0 12.608
74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 603
Uitgaven 156.592 58.970 0
61 - Werkingskosten 96.842 32.470 0
64 - Toelagen 59.750 26.500 0
Investeringen
Uitgaven 47.300 17.266 0
22 - Infrastructuur 20.000 3.789 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 27.300 13.477 0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 41.522 0 32.651
70 - Prestaties 15.322 0 21.821
74 - Ontvangen subsidies 26.200 0 10.830
Uitgaven 280.464 94.879 0
61 - Werkingskosten 66.911 21.893 0
64 - Toelagen 213.553 72.986 0

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers
2017 2020 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente Oneens 27% 32% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 26% 24% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 47% 43% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente. Oneens 19% 28% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 24% 22% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 57% 50% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente. Oneens 23% 27% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 26% 25% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 51% 47% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en pleinen in goede staat zijn Oneens 20% 18% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 26% 24% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 54% 59% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen in de gemeente. Oneens 35% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 26% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 39% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietsenstallingen zijn in de gemeente. Oneens - 36% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal - 30% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens - 34% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar vervoer in de gemeente/buurt is. Oneens 24% 14% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 12% 12% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 64% 74% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de gemeente/buurt. Oneens 21% 20% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 15% 17% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 63% 63% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het veilig fietsen is in de gemeente/buurt Oneens 20% 22% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 19% 28% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 62% 51% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen naar school. Oneens 35% 34% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 26% 22% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 39% 44% Geen nieuwe cijfers voor 2021
bron: gemeentemonitor
Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers
2018 2019 2020 2021
Aantal fietsers betrokken in ongeval (lichtgewonden) 18 - - -
Aantal fietsers betrokken in ongeval (zwaargewonden) 1 0 5 4
Aantal fietsers betrokken in ongeval (doden) 0 1 0 0
bron: Statistiek Vlaanderen/ gemeentemonitor// https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/verkeersslachtoffers-bij-fietsers-en-voetgangers
Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers
2018 2019 2020 2021
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (lichtgewonden) 1 - - -
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (zwaargewonden) 0 0 0 1
Aantal voetgangers betrokken in ongeval (doden) 0 0 0 1
bron: Statistiek Vlaanderen/ gemeentemonitor
Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR
2019 2020 2021
Aantal uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid) 617 6.042 14.978
Aantal gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole 2.249.233 3.315.431 11.369.176
Aantal uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis) 1.385 1.849 3.579
bron: politiezone BODUKAP
Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
2017 2020 2021
Het aandeel (%) van de inwoners vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners. Oneens 24% 20% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Neutraal 24% 17% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Eens 53% 63% Geen nieuwe cijfers voor 2021
bron: gemeentemonitor
Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen
2018 2019 2020 2021
Aantal verkeersongevallen 45 37 34 44
bron: Statistiek Vlaanderen
Indicator 2.2.2. Infrastructuur
2000 2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitvoeringsgraad riolering (%) - - 65,34% 65,54% - 65,55% 70,55% 72,43% 73,08%
Gezuiverd afvalwater (%) 29,87% 45,44% 55,13% 55,12% - 61,30% 70,22% 71,25% 71,91%
bron: Vlaamse Milieumaatschappij
Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen
2019 2020 30-6-2021 2021
Aantal gebruikte deelwagens 4 0 0 0
Aantal ritten deelwagen 18 0 0 0
Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing
2017 2020 2021
Verplaatsing korte afstanden met de fiets (%) Nooit/uitzonderlijk 32% 21% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Minstens maandelijks 23% 23% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Minstens wekelijks 45% 57% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Verplaatsing korte afstanden te voet (%) Nooit/uitzonderlijk - 16% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Minstens maandelijks - 21% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Minstens wekelijks - 62% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Verplaatsingen woon-werk/woon-school: dominant vervoersmiddel (%) Te voet 6% 1% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Fiets 17% 27% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Openbaar vervoer 16% 16% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Auto 55% 53% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Andere 5% 3% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding, volgens aandeel van de inwoners (%) 15' of minder 23% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
>15' tot 30' 28% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
>30' tot 1u 31% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
>1u 17% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één wagen, motor of bromfiets (%) Autobezit 96% 96% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Motor of bromfiets 12% 10% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één fiets of elektrische fiets (%) Fiets 93% 92% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Elektrische fiets 26% 43% Geen nieuwe cijfers voor 2021
Aandeel van de inwoners dat beschikt over minstens één elektrische fiets in het gezin (%) Elektrische fiets 22,30 - 28,30% - Geen nieuwe cijfers voor 2021
bron: gemeentemonitor

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten 320.691 0 41.391
15 - Investeringssubsidies 320.691 0 41.391
Uitgaven 921.058 3.725 0
21 - Plannen en studies 47.190 0 0
22 - Infrastructuur 873.868 3.725 0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven 20.200 0 0
61 - Werkingskosten 20.200 0 0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Uitgaven 80.591 23.884 0
61 - Werkingskosten 80.591 23.884 0
Investeringen
Ontvangsten 97.275 0 0
15 - Investeringssubsidies 97.275 0 0
Uitgaven 684.993 0 0
22 - Infrastructuur 684.993 0 0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 196.471 91.936 0
61 - Werkingskosten 196.471 91.936 0
Investeringen
Ontvangsten 435.520 0 0
15 - Investeringssubsidies 435.520 0 0
Uitgaven 2.191.231 157.708 0
22 - Infrastructuur 1.878.730 157.708 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 22.501 0 0
66 - Investeringstoelagen 290.000 0 0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven 2.500 738 0
61 - Werkingskosten 2.500 738 0
Uitgaven 25.000 0 0
22 - Infrastructuur 25.000 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 222.054 0 18.412
70 - Prestaties 12.054 0 0
73 - Belastingen 210.000 0 18.412
Uitgaven 3.582.835 972.136 0
61 - Werkingskosten 73.858 28.172 0
64 - Toelagen 3.508.977 943.964 0
Investeringen
Uitgaven 124.720 12.400 0
21 - Plannen en studies 10.000 0 0
66 - Investeringstoelagen 114.720 12.400 0

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Indicator 3.1.4. UiTPAS
2020 30-6-2021 2021
Aantal UiTPAS-houders 0 0 0
Aantal UiTPAS-partners 0 0 0
Percentage UiTPAS-houders met kansentarief t.o.v. het globaal aantal UiTPAS-houders 0 0 0
bron: eigen werking/data
Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen
2017 2020 2021
Aandeel (%) van inwoners dat ontevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente. 13% 11% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners dat neutraal is over de sportvoorzieningen in de gemeente. 18% 19% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente. 69% 70% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar 22% 14% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die nautraal staan tegenover de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar 19% 19% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar 60% 67% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het oneens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 25% 19% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die neutraal staan tegenover de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 24% 26% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die het eens zijn met de stelling dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 50% 55% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die tevreden zijn over de jongerenvoorzieningen in de gemeente 16% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die neutraal is over de jongerenvoorzieningen in de gemeente 31% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel (%) van inwoners die tevreden zijn over de jongerevoorzieningen in de gemeente 53% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
bron: gemeentemonitor
Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur
2019 2020 2021
Bezoekersaantallen Michielsbad 39.631 25.873 47.277
Bezoekersaantallen Maanhoevebad 51.084 24.058 39.657
Aantal regelmatige gebruikers van sporthal Bruultjeshoek 29 26 23
Aantal regelmatige gebruikers van sporthal Loerenboske 18 18 14
Aantal gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek 9.932 7.454 9.305,58
Aantal gebruiksuren sporthal Loerenboske 2.571 1.342,18 2.459,75
bron: eigen werking/data
Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden
2019 2020 2021
Aantal ingevulde handelspanden 249 251 260
Aantal horecazaken 57 57 58
bron: provincie in cijfers
Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden
2017 2020 2021
Voldoende winkelvoorzieningen (%). Oneens 15% 13% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Neutraal 14% 10% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Eens 71% 77% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevreden over de winkelvoorzieningen (%). Oneens 23% 22% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Neutraal 27% 30% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Eens 49% 48% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevredenheid rond aanbod van restaurants en eetcafés Oneens 11% 10% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Neutraal 16% 19% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Eens 73% 71% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevredenheid over uitgaansaangelegenheden Oneens 12% 21% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Neutraal 27% 29% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Eens 60% 50% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Winkelen in eigen gemeente (%). Nooit 7% 12% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
<= 12x 23% 31% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
>12x 66% 51% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
niet aanwezig 5% 6% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Bezoek restaurant, brasseri, eetcafé in eigen gemeente (%). Nooit 10% 14% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
<= 12x 53% 64% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
>12x 37% 21% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
niet aanwezig 0% 1% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
bron: gemeentemonitor
Indicator 3.6.1. Toerisme
2019 2020 30-6-2021 2021
Aantal bezoekers - 't Grom 7.209 2.208 1214 3.648
Aantal bezoekers - Wintertuin 11.656 2.890 102 3.868
Aantal bezoekers - Roosendael 12.195 5.690 1.128 5.867
Aantal bezoekers - Proefstation groenteteelt 295 0 0 0
Aantal bezoekers - busrondrit 20 0 0 50
bron: eigen werking/data

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten 1.000 0 0
70 - Prestaties 1.000 0 0
Uitgaven 2.500 0 0
61 - Werkingskosten 2.500 0 0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Uitgaven 13.500 0 0
61 - Werkingskosten 13.500 0 0
Investeringen
Uitgaven 226.073 149.203 0
21 - Plannen en studies 18.302 557 0
22 - Infrastructuur 148.646 148.646 0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten 18.000 0 0
74 - Ontvangen subsidies 18.000 0 0
Uitgaven 313.279 268.896 0
61 - Werkingskosten 96.073 22.012 0
62 - Personeelskosten 99.614 3.212 0
64 - Toelagen 150.657 32.483 0
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 66.299 16.433 0
61 - Werkingskosten 66.299 16.433 0
Investeringen
Uitgaven 2.761.438 15.439 0
21 - Plannen en studies 14.792 0 0
22 - Infrastructuur 2.132.415 8.186 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 364.232 7.254 0
66 - Investeringstoelagen 250.000 0 0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Uitgaven 67.100 7.640 0
61 - Werkingskosten 14.600 7.640 0
64 - Toelagen 52.500 0 0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten 2.400 0 325
70 - Prestaties 2.400 0 325
Uitgaven 54.900 35.673 0
61 - Werkingskosten 9.900 673 0
64 - Toelagen 45.000 35.000 0
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten 500 0 64
70 - Prestaties 500 0 64
Uitgaven 17.000 3.654 0
61 - Werkingskosten 17.000 3.654 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 2.406.376 0 1.671.094
70 - Prestaties 684.600 0 169.002
73 - Belastingen 7.000 0 1.192
74 - Ontvangen subsidies 1.714.741 0 1.500.900
75 - Schuld Ontvangsten 35 0 0
Uitgaven 1.676.675 466.881 0
61 - Werkingskosten 1.298.606 331.872 0
64 - Toelagen 378.069 135.009 0
Financiering
Ontvangsten 7.739 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 7.739 0 0
Investeringen
Ontvangsten 28.800 0 15.345
15 - Investeringssubsidies 28.800 0 15.345
Uitgaven 2.065.513 337.330 0
21 - Plannen en studies 30.000 0 0
22 - Infrastructuur 778.331 138.171 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 208.444 11.229 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 250.462 105.189 0
66 - Investeringstoelagen 798.275 82.742 0
OCMW
Exploitatie
Uitgaven 1.870 1.865 0
64 - Toelagen 1.870 1.865 0

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen
2017 2020 2021
Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt (%). Oneens 12% 10% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Neutraal 8% 10% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Eens 80% 80% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevreden over zicht op groen vanuit de woning (%). Oneens 10% 13% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Neutraal 9% 9% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Eens 81% 78% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente (%). Oneens 13% 8% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Neutraal 19% 19% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Eens 68% 73% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos of park in de gemeente Nooit 15% 11% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tot 12x/jaar 45% 47% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
> 12x/jaar 37% 41% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Van mening dat dit niet aanwezig is 3% 1% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
bron: gemeentemonitor
Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen
2019 2020 2021
Aantal lopende trajecten ter opstelling van een beheerplan 1 2 3
bron: eigen werking/data
Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen
2017 2020 2021
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonneboiler (%). Met 7% 56% NB
Zonder 93% 44% NB
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonnepanelen (%). Met 25% 56% NB
Zonder 75% 44% NB
Aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met een energiezuinige ketel (%). Met 68% 82% NB
Zonder 32% 18% NB
Tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie (%). Ja - 37% NB
Neen - 63% NB
bron: gemeentemonitor
Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven
2019 2020 2021
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do! 93 15 NVT
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" N.B. 1 + 11 wachtlijst 5
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan" N.B. geen 74
bron: eigen werking/data
Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas
Verbruik aardgas (kWh) 2018 2019 2020 2021
Gemeentehuis 261.073,46 263.406,17 285.292,14 313.244,25
Sporthal Bruultjeshoek 250.745,33 247.692,75 280.154,92 331.860,11
Maanhoevebad 373.882,30 418.693,69 380.154,60 357.824,14
Michielsbad 342.120,46 301.203,40 234.986,26 49.253,37
School Octopus 317.205,90 331.923,98 398.315,21 357.869,25
Lagere school GLOC 189.757,04 173.876,36 204.669,28 200.749,67
Kleuterschool GLOC 279.779,18 254.922,30 310.947,77 332.276,37
Kleuter- en lager school Dijkstein 368.837,18 372.539,63 455.947,80 501.958,52
BKO Kikiwikies 44.279,63 42.540,93 51.304,78 51.687,30
BKO Speelhuis 88.789,82 92.214,66 84.901,27 83.369,97
BKO Robbedoes / / /
BKO Boshuis 54.090,29 49.262,73 57.757,13 77.601,14
Multifunctionele zaal Dijkstein 62.293,45 90.766,70 88.859,82 93.258,73
Bibliotheek Leyland 256.752,35 244.278,26 351.822,31 327.450,65
Raadhuis 119.871,67 97.832,37 92.956,40 76.479,78
Gemeentelijke werkplaats 301.318,38 195.706,29 201.534,78 223.084,07
Huis van de verenigingen 74.693,16 71.380,59 124.044,88 138.697,19
Sint-Michielsdomein 11.374,86 75.014,37 76.229,14 65.950,61
bron: eigen werking/data
Verbruik elektriciteit (kWh) 2018 2019 2020 2021
Bibliotheek Leyland 29.065,22 27.186,65 22.922,62 26.925,70
BKO Boshuis 3.586,88 3.161,72 2.879,41 4.005,92
BKO Kikiwikies 6.575,85 5.719,69 5.286,46 5.487,24
BKO Robbedoes 17.633,42 11.651,70 2.721,88 13.173,00
BKO Speelhuis 4.269,68 3.674,30 4.413,44 4.497,68
Gemeentehuis 195.217,25 183.532,16 129.183,47 150.520,76
Gemeentelijke werkplaats 27.422,28 27.872,73 27.779,94 30.010,06
Huis van de verenigingen 2.990,96 3.166,47 3.228,20 3.194,93
Kleuterschool Dijkstein 42.249,11 42.068,63 37.101,89 36.772,70
Kleuterschool GlOC 19.082,89 17.723,99 17.332,37 19.237,90
Lagere school Dijkstein 54.826,44 50.962,48 51.866,57 40.803,05
Lagere school GLOC 47.221,72 47.176,81 45.044,33 48.387,85
Michielsbad 100.670,64 93.136,00 96.453,09 103.527,15
Multifunctionele zaal Dijkstein 49.993,50 63.982,00 61.288,00 59.941,38
Raadhuis 5.315,44 5.131,57 4.991,16 4.541,99
School Octopus 60.292,17 61.061,80 65.865,11 75.684,64
Sint-Michielsdomein 19.940,36 12.816,64 9.082,00 11.140,00
Sporthal Bruultjeshoek 118.570,29 119.205,07 77.862,54 96.762,46
bron: eigen werking/data

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven 7.121 0 0
61 - Werkingskosten 7.121 0 0
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten 7.000 0 7.858
74 - Ontvangen subsidies 7.000 0 7.858
Uitgaven 11.000 179 0
61 - Werkingskosten 11.000 179 0
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven 90.000 21.381 0
21 - Plannen en studies 90.000 21.381 0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Uitgaven 47.900 10.606 0
21 - Plannen en studies 47.900 10.606 0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 336
74 - Ontvangen subsidies 0 0 336
Uitgaven 120.319 49.569 0
61 - Werkingskosten 53.319 5.347 0
64 - Toelagen 67.000 44.223 0
Investeringen
Ontvangsten 77.248 0 0
15 - Investeringssubsidies 77.248 0 0
Uitgaven 351.111 0 0
21 - Plannen en studies 11.655 0 0
22 - Infrastructuur 253.120 0 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 71.336 0 0
66 - Investeringstoelagen 15.000 0 0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Investeringen
Ontvangsten 765.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 765.000 0 0
Uitgaven 3.460.839 569.915 0
21 - Plannen en studies 142.621 0 0
22 - Infrastructuur 3.318.218 569.915 0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven 52.451 0 0
21 - Plannen en studies 5.000 0 0
22 - Infrastructuur 47.451 0 0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten 84.118 0 70.109
70 - Prestaties 0 0 556
74 - Ontvangen subsidies 84.118 0 69.553
Uitgaven 50.959 9.200 0
61 - Werkingskosten 42.303 9.200 0
65 - Schulden 8.656 0 0
Financiering
Ontvangsten 290.680 0 0
17 - Schulden > 1 jaar 290.680 0 0
Uitgaven 133.151 0 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 133.151 0 0
Investeringen
Ontvangsten 66.785 0 128
15 - Investeringssubsidies 17.018 0 0
28 - Financiële vaste activa 49.767 0 128
Uitgaven 330.074 6.082 0
22 - Infrastructuur 0 0 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 39.394 6.082 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 290.680 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Opvolgingsrapportering 2022 Krediet 30/06/2022 Uitgaven 30/06/2022 Ontvangsten 30/06/2022
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 705.374 0 75.807
70 - Prestaties 11.550 0 1.952
73 - Belastingen 693.324 0 73.855
74 - Ontvangen subsidies 500 0 0
Uitgaven 1.931.665 532.217 0
61 - Werkingskosten 1.683.732 464.415 0
64 - Toelagen 247.932 67.803 0
Investeringen
Uitgaven 87.500 14.660 0
22 - Infrastructuur 87.500 14.660 0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening
2017 2020 2021
Tevredenheid loketvoorzieningen 81% 79% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Tevredenheid digitale dienstverlening 73% 78% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Op een goede manier omspringen met vragen inwoners 53% 47% Geen nieuwe cijfers beschikbaar
bron: gemeentemonitor
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid onthaal
2019 2020 2021
Goede waardering telefonisch onthaal 7,9/10 N.B. Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Waardering onthaalbalie 8,0/10 N.B. Geen nieuwe cijfers beschikbaar
bron: communicatiemonitor
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening
2019 2020 2021
Dienstverlening digitaal (%)